https://tactatech.com/

انواع کارتن

صنایع بسته بندی پاد پاپیروس آسیا

كارتن معمولی به شكل جعبه مكعبی

کارتنهای معمولی

كارتنهای معمولی به شكل مكعبی جهت محافظت و حمل محصولات استفاده می شوند. این نوع از كارتن ها می توانند در ابعاد متنوعی تولید شوند. حداكثر ابعاد گسترده كارتن ها به طول 2300 میلیمتر و عرض 1250 میلیمتر می باشد.جهت اتصال می توان از چسب سیلیکات ویا منگنه استفاده نمود . لذا می توان برای اتصال کارتنهایی که محتوی سبک تری دارند از سیلیکات و کارتنها با محتویات سنگین تر از منگنه استفاده نمود . کارتن پاد پاپیروس آسیا قادر به تولید كارتن های لاك باتمی جهت تسریع در عملیات بسته بندی و حذف نوار چسب در قسمت پایین كارتن و مقاومت بیشتر می باشد.